Yamaguchi Toshiro- (YamaguchToshiro)

Giới tính: Nữ / Tuổi: 20

Quốc gia: Viet Nam

Thành phố: Hai Duong

Tham gia từ 2015

Quan tâm tới Bạn học

vote emptyvote emptyvote emptyvote emptyvote empty

Bạn chat ưa thích
Hà Helly

Giới tính: Nữ / Tuổi: 19

Quốc gia: Viet Nam

Nguyễn Minh Hoàng

Giới tính: Nam / Tuổi: 21

Quốc gia: Viet Nam

Ho Thanh Phu

Giới tính: Nam / Tuổi: 28

Quốc gia: Viet Nam

Mr. Manh

Giới tính: Nam / Tuổi: 36

Quốc gia: Viet Nam


#Tan I mean how are u not what are u doing
Mint >3 years
i'm doing my exam
Of course. - với Pham Thuong
Pham Thuong >3 years
hello,I'm a girl, let's make friend with me @. I'm from in Viet Nam, I want to talk English Every day...you can help me :p
loading
Có bài viết mới cập nhật, click vào đây để xem